FAQ

Kan ik mijn reis- of annuleringsverzekering online afsluiten?
Een reisverzekering online afsluiten via deze site is heel eenvoudig.

Een online reisverzekering afsluiten via deze site is heel eenvoudig, ga naar premie berekenen en stel uw verzekering samen. Vul uw persoonsgegevens en de gegevens van de andere verzekerden in en u ziet wat u voor de gekozen dekking moet betalen. Als u de verzekering daadwerkelijk wilt afsluiten, kiest u voor verzekering daadwerkelijk afsluiten en betaalt u volgens uw keuze. 
Is het verstandig om naast een reisverzekering ook een annuleringsverzekering af te sluiten?
Een reisverzekering biedt dekking bij bijvoorbeeld diefstal, verlies of beschadiging van uw bagage, bepaalde geneeskundige kosten, ongevallen en bepaalde buitengewone kosten. Een reisverzekering biedt geen annuleringsdekking. Een annuleringsverzekering is daarom in veel gevallen aan te bevelen. Hiermee bent u verzekerd tegen de kosten van annulering of plotselinge onderbreking van uw vakantie. U kunt kiezen uit een kortlopende annuleringsverzekering of een doorlopende annuleringsverzekering
Tot welke leeftijd zijn kinderen gratis meeverzekerd?
Over het algemeen zijn kinderen tot 5 jaar ( t/m 4 jaar) gratis meeverzekerd. Bepalend is de ingangsdatum van de verzekering. Is het kind op de ingangsdatum van de verzekering nog geen 5 jaar oud, dan is zij/hij gratis meeverzekerd, mits voor tenminste 1 persoon premie is betaald. Het kind is dan verzekerd volgens de dekking van de betalende verzekerde. Of kinderen gratis meeverzekerd zijn is afhankelijk van de verzekeraar. In de premieberekening van de doorlopende reisverzekering wordt hier rekening mee gehouden.
Tot welke leeftijd kunnen kinderen tegen betaling meeverzekerd worden?
Over het algemeen kunnen uitwonende studerende kinderen van verzekeringnemer tot 27 jaar, die worden onderhouden door verzekeringnemer, kunnen tegen betaling meeverzekerd worden. Thuiswonende kinderen kunnen altijd meeverzekerd worden.

Wegens co-ouderschap uitwonende kinderen tot 27 jaar, kunnen tegen betaling meeverzekerd worden.

Tot wanneer kinderen meeverzekerd kunnen worden is afhankelijk per verzekeraar.
Wat moet u doen als u tijdens uw vakantie een arts nodig hebt?
Indien u een arts nodig hebt, bel dan eerst met de alarmcentrale van uw verzekeraar. U wordt dan doorverwezen naar een betrouwbare arts. Een bijkomend voordeel is dat deze kosten meestal niet direct betaald hoeven te worden. Als de dokterskosten toch direct betaald moeten worden, vraag dan altijd om een gespecificeerde rekening.
Voor hoeveel dagen bent u aaneengesloten verzekerd op de doorlopende reisverzekeringen?
Dit is verschillend per verzekeraar. U kunt in de premieberekening aangeven hoe lang u aaneengesloten verzekerd wil zijn op uw doorlopende reisverzekering en dan zal de module u uitsluitend die verzekeraars tonen die daaraan voldoen.
Kan ik via deze site online een reisverzekering afsluiten?
Ja, u kunt via deze site online een reisverzekering afsluiten. Ga naar reis (kortlopend) voor een kortlopende reisverzekering en naar reis (doorlopend) voor een doorlopende reisverzekering
Kan ik via deze site online de premie voor mijn reisverzekering betalen?
Ja, u kunt online de premie voor uw reisverzekering betalen.
Als ik een last minute reis heb geboekt, kan ik dan ook online een reisverzekering afsluiten?
Ja, ook als u een last minute reis hebt geboekt, kunt u zich via deze website online verzekeren. Het heeft bij een last minute reis meestal niet zo veel zin een kortlopende annuleringsverzekering af te sluiten omdat u op korte termijn uw vakantie hebt geboekt. Het is wel altijd verstandig een kortlopende reisverzekering af te sluiten, ook bij een last minute boeking.
Als ik een samengestelde reis heb geboekt, kan ik mijn reisverzekering dan ook online afsluiten?
Ja, ook als u een samengestelde reis hebt geboekt, kunt u uw reisverzekering online afsluiten. Bij de kortlopende en doorlopende annuleringsverzekering van Europeesche Verzekeringen is een samengestelde reis gratis meeverzekerd. Van een samengestelde reis is sprake indien u uw reis of vakantie zelf hebt samengesteld, bijvoorbeeld indien u zelf een vliegticket en hotel hebt geboekt. Indien bijvoorbeeld de vlucht uit valt en u niet in het hotel kunt slapen, bent u ook voor de annuleringskosten voor het hotel verzekerd.
Bij Allianz Global Assistance en Unigarant Verzekeringen kan de dekking Samengestelde Reis tegen een toeslag worden meeverzekerd.
Als ik online een reisverzekering af wil sluiten, kan ik dan zien welke premie ik ga betalen?
U kunt online een premieberekening maken zonder dat u verplicht bent de polis af te sluiten. U kunt een vrijblijvende premieberekening maken voor zowel onze kortlopende reisverzekering, kortlopende annuleringsverzekering, doorlopende reisverzekering als doorlopende annuleringsverzekering. Wanneer de premie u bevalt, kunt u alsnog besluiten om de verzekering af te sluiten.
Hoe sluit ik een kortlopende reisverzekering voor een minderjarige, bijvoorbeeld mijn zoon of dochter, via uw website af?
Indien u een kortlopende reisverzekering of kortlopende annuleringsverzekering voor een minderjarige af sluit, vult u bij Verzekeringnemer uw gegevens in en bij Eerste Verzekerde, de gegevens van uw minderjarige zoon, dochter of ander persoon in.
Wat is een annuleringsverzekering?
Als u een vakantie of reis hebt geboekt en deze door bepaalde onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld overlijden of ziekte van een medereisgenoot of familie) niet door gaan, dan moet u de vakantie of reis wellicht annuleren. Het annuleren kost geld en dat is waarvoor u zich kunt verzekeren. Er zijn 2 soorten annuleringsverzekeringen, te weten de kortlopende annuleringsverzekering en de doorlopende annuleringsverzekering. U sluit de kortlopende annuleringsverzekering af voor één bepaalde vakantie of reis terwijl u bij de doorlopende annuleringsverzekering, het hele jaar door verzekerd bent (tegen annuleringskosten tot een bepaald bedrag).

Wat kost een annuleringsverzekering?
De premie voor een kortlopende of doorlopende annuleringsverzekering is afhankelijk van de reissom die u verzekert en van de dekking. Hoe uitgebreider de dekking hoe hoger de premie van uw kortlopende annuleringsverzekering of doorlopende annuleringsverzekering.

U kunt vrijblijvend een premieberekening maken voor u de kortlopende annuleringsverzekering of doorlopende annuleringsverzekering definitief af sluit. U weet dan binnen enkele minuten wat de door u gewenste annuleringsverzekering kost en besluiten deze al of niet online via deze site af te sluiten.
Wat is een kortlopende annuleringsverzekering?
Een kortlopende annuleringsverzekering sluit u, net zoals een kortlopende reisverzekering, af voor één bepaalde vakantie of reis. U bent dus tijdelijk verzekerd tegen annuleringskosten en de andere kosten in de polis omschreven. In het algemeen is het verstandig dat een u kortlopende annuleringsverzekering binnen 7 dagen af sluit nadat u de reis of vakantie geboekt is. Hierbij is de boekingsdatum bepalend. U kunt wel een kortlopende annuleringsverzekering afsluiten na deze 7 dagen maar bepaalde bestaande ziektes en aandoeningen van de verzekerde en familieleden zijn dan uitgesloten. Zie de algemene voorwaarden voor de exacte dekking en uitsluitingen.
Wat is een doorlopende reisverzekering met annuleringsverzekering?
Gaat u meer dan één keer per jaar of meer dan gemiddeld 18 tot 20 dagen per jaar op vakantie en wilt u het hele jaar door verzekerd zijn tegen annuleringskosten? Dan is de doorlopende reisverzekering van de Europeesche Verzekeringen en A Vakanties met annuleringsdekking iets voor u. Met een doorlopende reisverzekering met annuleringsverzekering bent u het hele jaar door verzekerd. De dekking samengestelde reis is gratis meeverzekerd. 
U kunt overigens ook een doorlopende reisverzekering zonder annuleringdekking afsluiten en per reis of vakantie al dan niet een kortlopende annuleringsverzekering afsluiten.

Ook is het mogelijk dat u alleen een doorlopende annuleringsverzekering afsluit.
Hoe oud moet je zijn om een annuleringsverzekering af te kunnen sluiten?
Om een annuleringsverzekering af te kunnen sluiten, moet degene die de polis afsluit (de verzekeringnemer) tenminste 18 jaar oud zijn.
Kan ik via deze site online een kortlopende annuleringsverzekering afsluiten?
Ja, u kunt via deze site online een kortlopende annuleringsverzekering afsluiten. Kijk op onze pagina Annulering (kortlopend) welke verzekeraar het beste bij u past.
Kan ik ook online een last minute annuleringsverzekering afsluiten?
Ja, u kunt via deze site ook online een last minute annuleringsverzekering afsluiten. Kijk hiervoor op onze pagina Annulering (kortlopend)
Als ik een samengestelde reis heb geboekt, kan ik dan ook online een annuleringsverzekering afsluiten?
Als u een samengestelde reis hebt geboekt, kunt u ook online een annuleringsverzekering afsluiten. Bij Europeesche Verzekeringen is bij zowel de kortlopende annuleringsverzekering als de doorlopende annuleringsverzekering de dekking "samengestelde reis" gratis meeverzekerd. Bij Allianz Global Assistance en Unigarant Verzekeringen, kan dit tegen een toeslag worden meeverzekerd.
Als ik online een annuleringsverzekering af wil sluiten, kan ik dan zien wat die verzekering kost?
U kunt via deze site vrijblijvend en online een premieberekening maken en deze vervolgens wel of niet afsluiten.
Hoe sluit ik een annuleringsverzekering af voor mijn minderjarige zoon of dochter of andere minderjarige?
Indien u een kortlopende annuleringsverzekering voor een minderjarige zoon of dochter of andere minderjarige af wilt sluiten dan is dat online via onze website eenvoudig mogelijk.

Vul bij de Persoonsgegevens uw gegevens bij de rubriek Verzekeringnemer in en de gegevens van de minderjarige bij de gegevens Eerste verzekerde.

Wat is de annuleringsverzekering met Alllrisk dekking?
Bij Europeesche Verzekeringen kunt u, tegen betaling van extra premie, een annuleringsverzekering afsluiten met Allrisk dekking. Bij de Allrisk dekking heeft u het recht de reis te annuleren of af te breken, indien u daar een reden voor heeft die voor u relevant is. Er kan echter geen beroep worden gedaan op de annuleringsverzekering met Allrisk dekking indien u geen zin meer heeft in de reis of vakantie. Ook kunt u geen beroep doen op deze dekking indien bijvoorbeeld het weer slecht is of het juist te warm is. Ook kunt u geen beroep doen op deze dekking indien de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is of het calamiteitenfonds al een vergoeding biedt. Indien u een beroep doet op de annuleringsverzekering in het kader van deze Allrisk dekking, krijgt u 75 % van de betreffende annuleringskosten vergoed.  In de voorwaarden annuleringsverzekering vindt u de desbetreffende informatie over de Allrisk dekking.
Wat is een reisverzekering en waarom zou u die afsluiten?
Een reisverzekering is een verzekering die u kunt afsluiten als u op reis of vakantie gaat. Er zijn 2 types reisverzekeringen, een kortlopende of doorlopende reisverzekering. Een reisverzekering dekt onder andere bagageschade, personenhulpverlening en buitengewone kosten. Daarnaast kun u uw reisverzekering uitbreiden met extra dekkingen. Op het moment dat u de kortlopende reisverzekering of doorlopende reisverzeking af sluit, ziet u duidelijk welke mogelijkheden er zijn en welke premies er bij horen. Hoe beter de dekking van uw reisverzekering is, hoe hoger de premie.
Wat is een doorlopende reisverzekering?
Bij een doorlopende reisverzekering bent u het hele jaar door verzekerd, bij een kortlopende reisverzekering, slechts één bepaalde vakantie of reis. Een doorlopende reisverzekering is meestal voordeliger indien u per jaar gemiddeld tussen de 18 en 21 dagen per jaar op vakantie gaat. Een doorlopende reisverzekering is vooral gemakkelijk, u hoeft een doorlopende reisverzekering maar één keer af te sluiten terwijl u een kortlopende reisverzekering bij ieder vakantie moet afsluiten. U kunt zowel de kortlopende reisverzekering als de doorlopende reisverzekering samenstellen, hoe u dat wilt.
Is het verstandig om bij een korte vakantie ook een reisverzekering af te sluiten?
Ook indien u maar een paar dagen op vakantie gaat, is het verstandig een reisverzekering af te sluiten. Onderweg tijdens het vervoer, kan er wat gebeuren maar natuurlijk ook op de vakantieplek en plaatsen die u gaat bezoeken. En reisverzekering afsluiten is dus verstandig voor een korte en langere periode.
Hoe oud moet je zijn om een reisverzekering af te kunnen sluiten?
Om een reisverzekering af te kunnen sluiten, moet de verzekeringnemer (degene die de polis afsluit) tenminste 18 jaar zijn. Het is mogelijk dat ouders voor hun kinderen een kortlopende reisverzekering of kortlopende annuleringsverzekering afsluiten.
Kan ik me bij u ook als groep verzekeren?
Indien de groep uit niet meer dan 100 personen bestaat, kunt u bij ons online een uitstekende groepsreisverzekering afsluiten.
Bezoek onze website www.groepsreisverzekering-afsluiten.nl voor meer informatie en het online afsluiten van deze prima reisverzekering voor groepen.
Groepsannuleringsverzekering afsluiten?
Gaat u met een groep mensen op vakantie in het kader van bijvoorbeeld een familiereünie, familieweekend, vriendenfeest, schoolreis of verenigingsfeest? Sluit dan een groepsannuleringsverzekering af. U bent dan verzekerd tegen annuleringskosten als een van de deelnemers aan de reis bijvoorbeeld ernstig ziek wordt, komt te overlijden of een ernstig ongeval krijgt.

U kunt bij ons online een uitstekende groepsannuleringsverzekering afsluiten met een individuele dekking en een collectieve dekking. Het is mogelijk om deze groepsannuleringsverzekering af te sluiten indien de totale reissom niet meer bedraagt dan €30.000 of maximaal €7.500 per persoon.
Bezoek onze website www.groepsannuleringsverzekering.nl voor uitgebreide informatie, een online premieberekening en het direct afsluiten van de beste groepsannuleringsverzekering van Nederland. In samenwerking met onze partner Europeesche Verzekeringen.
Is het bij jullie ook mogelijk om een schoolreis te verzekeren?
U kunt bij ons online een schoolreisverzekering afsluiten indien het aantal deelnemers in totaal niet meer dan 100 bedraagt. Leerlingen, leraren, ouders en begeleiders zijn verzekerd. Zie www.schoolreisverzekering.com
Vakantiehuis huren?
Wij zijn specialist in de verhuur van eerste klas vakantiehuizen en groepsaccommidaties. Via onze websites www.vakantiewoning-zoeken.nl kan je online een vakantiewoning boeken in Nederland en heel Europa. Keuze uit meer dan 100.000 vakantiehuizen.

Via onze website www.vakantie-met-huisdieren.nl is het mogelijk een vakantiehuis te boeken waar honden of andere huisdieren toegestaan zijn.  Ook vakantiehuizen met paarden stalling.

Via de website unieke groepsaccomodaties, kunt u een groot vakantiehuis of groepsaccommodatie boeken.


Kan ik bij u ook een verzekering voor mijn bruiloft afsluiten?
U kunt via onze website bruiloftverzekering-online ook een bruiloftverzekering of huwelijksdagverzekering afsluiten. Deze bruiloftverzekering is bedoeld voor het vieren van bruiloften en huwelijksfeesten in Nederland. Ook onze bruiloftverzekering is duurzaam en kent zeer goede voorwaarden.

Reis- en annuleringsverzekering afsluiten? Indien u een reisverzekering en/of annuleringsverzekering wilt afsluiten, is het belangrijk dat u de juiste reisverzekering of annuleringsverzekering kiest. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om het onderscheid te maken tussen kortlopende reis- en annuleringsverzekeringen en doorlopende reisverzekeringen. Indien u uw reis-en annuleringsverzekering zelf kunt samenstellen, dient u hierin bewuste keuzes te maken. Dit geldt met name voor het al of niet meerverzekeren van medische kosten, wat in het buitenland bijzonder belanrijk is. Ook de keuze van de juiste verzekeringsmaatschappij is erg belangrijk, zeker als het om de voorwaarden van de reis-en annuleringsverzekering en de afhandeling en uitbetaling bij schades gaat. 

Wij proberen u met deze rubriek " meest gestelde vragen" te  helpen u bij de keuze van de juiste reis- of annuleringsverzekering. Maar bij eventuele vragen, zijn we u ook graag persoonlijk van dienst. Heeft u een vraag over een reis- of annuleringsverzekering, die niet in de meest gestelde vragen staat, stel uw vraag dan via het contactformulier. Wij zullen proberen uw vraag binnen 1 werkdag te beantwoorden. U kunt ons tijdens werkdagen en kantooruren ook bellen. Wij zijn op werkdagen dagelijks tot 17.30 uur bereikbaar.

Ofschoon wij  deze rubriek "meest gestelde vragen" met de meeste zorg hebben samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Wij maken u er verder op attent dat de inhoud van deze rubriek  nooit volledig kan zijn en dat één en ander onder voorbehoud is van fouten en onvolkomenheden. Slechts aan de algemene voorwaarden en polissen van uw verzekeraar kunnen rechten worden ontleend.